Informatiebijeenkomsten duurzaamheid

14-01-2019

De gemeente ’s-Hertogenbosch is van plan om in de periode tot 2050 over te gaan van fossiele energie, zoals aardgas en kolen naar duurzame opgewekte energie. De meest bekende vormen zijn wind- en zonne-energie. Omdat dit een ingrijpende ontwikkeling is willen wij u uitnodigen om tijdens een van de vier identieke informatiebijeenkomsten met ons mee te denken over de invulling van een Visie Energielandschap. 

De Visie Energielandschap vormt het overkoepelende kader, waaraan de gemeente initiatieven voor de productie van duurzame energie kan toetsen. De visie gaat aangeven wat de kansen in het hele buitengebied van de gemeente zijn voor het plaatsen van windturbines en zonneparken. 

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten of hebt u ideeën? Kom dan naar één van de vier informatiebijeenkomsten:

  • 31 januari Bestuurscentrum ’s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7
  • 7 februari Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 Nuland
  • 18 februari Sociaal-Cultureel Centrum De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, ‘s-Hertogenbosch
  • 25 februari Windkracht5, de Groote Wielen, Deltalaan 140, Rosmalen

De bijeenkomsten starten om 19:00 uur en duren tot 21:00 uur. U bent vanaf 18:45 uur welkom.