Nieuwe naam Bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel staat als een… toren!

08-11-2018

babel

’s-Hertogenbosch, 7 november 2018 | Vanaf 1 januari 2019 is de stad een nieuw culturele en maatschappelijke speler rijker. Vanaf dat moment gaan Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o., Muzerije en Bureau Babel officieel samen verder als gefuseerde organisatie onder één naam. Op woensdag 7 november jl. onthulde wethouder van Cultuur Mike van der Geld samen met de drie partijen de nieuwe naam: Babel. Daarnaast werd ook bekend dat Nan van Schendel aan het roer van Babel zal staan als directeur-bestuurder.

Een naam die verbindt
De naam Babel verwijst naar een eeuwenoud verhaal dat in vele culturen bestaat. Het beschrijft hoe belangrijk het is om elkaar te verstaan. Hoe we als mensen samen kunnen werken als we dezelfde taal spreken. En waar woorden soms botsen, blijft er één taal overeind die we allemaal spreken: de taal van de kunsten. Muziek, literatuur, beeldende kunst en theater blijven we delen in elke taal en in elke generatie. Babel wil ervoor zorgen dat men elkaar beter verstaat en daagt iedereen uit om samen op zoek te gaan naar verbinding.

In de praktijk
Babel is een platform voor mensen die zich maatschappelijk en cultureel willen ontplooien en willen (blijven) groeien. Babel is thuis in de stad en in de regio, overal: in de wijken en dorpen, op de scholen, aan de Hinthamerstraat. Babel speelt in op de behoeften en ontwikkelt nieuwe initiatieven. De nieuwe organisatie werkt samen met individuen en met maatschappelijke en culturele organisaties in de stad en regio. Dit gebeurt nu natuurlijk al, maar wordt vanaf komend jaar alleen maar sterker!

Bezoekers, leden, klanten en partners van de drie organisaties kunnen blijven vertrouwen op de dienstverlening die zij gewend zijn. Sterker nog; met de gebundelde krachten kan Babel nog beter inspelen op ieders behoeften.

Benoeming directeur-bestuurder
Intern was het al even bekend en tijdens de onthulling van de nieuwe naam op 7 november jl. mocht het dan ook eindelijk officieel bekend gemaakt worden: Nan van Schendel is benoemd als directeur-bestuurder van Babel en zal de nieuwe organisatie aan Hinthamerstraat 72-74 vol enthousiasme gaan leiden. Van Schendel is geen onbekende voor de drie organisaties, zij is de huidige directeur-bestuurder van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o.

Kijk op www.babeldenbosch.nl voor meer informatie.