Onderzoek naar veiligheid op en rondom spoor

05-12-2018

5 december 2018

Foto van spoorrails, ondergrond van grind en blauwe licht op de achtergrond

De veiligheid op en rondom het spoor is een onderwerp dat erg leeft in Noord-Brabant. Daarom voert de Veiligheidsregio Brabant-Noord in samenwerking met gemeente ‘s-Hertogenbosch in december een onderzoek uit. Om te weten hoe inwoners, die dicht bij het spoor wonen, over veiligheid denken en voelen.

Het onderzoek richt zich op mensen die binnen 200 meter van het spoor wonen, werken of studeren. Een steekproef van bewoners ontvangt een uitnodiging voor een online onderzoek. Daarnaast ondervragen enquêteurs een steekproef van mensen die in dit gebied werken of studeren.

Doe mee aan het onderzoek!

Krijgt u een uitnodiging voor de online onderzoek of spreekt een enquêteur u aan? Wij stemmen informatie over veiligheid rond het spoor zoveel mogelijk af op uw wensen en behoeften. Daar gebruiken we de resultaten van het onderzoek voor. We nodigen hiervoor zo’n 4.000 Brabanders uit die in de buurt van het spoor wonen, werken of studeren. Het is daarom belangrijk dat u meedoet. Want u praat namens veel andere inwoners, werkenden en studerenden in uw gemeente.

Wie doet het onderzoek?

I&O Research voert het onderzoek namens de Veiligheidsregio Brabant-Noord uit. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, Regionale Ambulance Voorziening, meldkamer en gemeenten samen. Deze samenwerking gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en rampenbestrijding.