Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 16 september

09-09-2019

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 16 september vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit e-mailformulier of bel naar (073) 615 55 85. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:

 • evenementenbeleid 2019-2023;
 • wensen en bedenkingenprocedure deelname Stichting La Vuelta Holanda;
 • bestemmingsplan woningbouw Brugstraat 61A;
 • ruimtelijke onderbouwing Terrazzo – deelplan H Paleiskwartier;
 • ruimtelijke onderbouwing Transformatie en herontwikkeling Orthenseweg 2-4;
 • bestemmingsplan Weidestraat 5 Rosmalen;
 • bestemmingsplan Hoff van Hollantlaan 7;
 • bestemmingsplan Nulandsestraat 5a Nuland;
 • bestemmingsplan De Groote Wielen – Kindcentrum Campus aan De Lanen
 • visie Zuidwalkwartier;
 • bebouwing Annapark Hintham;
 • gemeentelijke parkeerexploitatie 2020;
 • wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2019;
 • wijzigen programmabegroting dienstjaar 2019;
 • fractievergoedingen 2018-2019;
 • evaluatie en verordening ombudscommissie ’s-Hertogenbosch 2019.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

 • gemeentelijke parkeerexploitatie 2020;
 • evenementenbeleid 2019-2023;
 • visie Zuidwalkwartier;
 • Brabanthallen.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 23 september besproken tijdens commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 8 oktober, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.